2017 Perakende Trendlerinde ‘Talep Üzerine Depo Modeli’

CBRE tarafından hazırlanan 2017 ABD Perakende Pazarı’nda Trendler Raporu, talep üzerine depo modeline değiniyor. Aşağıdaki yazı rapordan alıntılanmıştır.

Endüstriyel gayrimenkul işin özünde çok basittir. Malların üretim noktasından tüketim noktasına taşınmasını amaçlayan düzenli ve verimli bir tedarik zinciri oluşturur. Mal talebi büyüdükçe (ya da azaldıkça) depo alanı talebi de artar (ya da azalır). Güvenilir makroekonomik tahminler doğrultusunda depo alanı projeksiyonu yapmak kolaydır.

Bununla birlikte, depo kullanıcılarının bir satış sezonu boyunca depo talebini doğru tahmin edebilmeleri zor olabilmektedir. Kullanıcılar yeterli depo alanını ortalama envanter sayımına göre tespit ederler. Ancak, satış sezonu boyunca bu alanda tutulan envanter miktarı önemli derecede dalgalanabilir. En büyük dalgalanmalar, envanter seviyelerinin en yüksek olduğu ve depo kapasitesine büyük miktarda baskı uygulandığı yılbaşı, özel günler, okul açılış sezonu geçişlerinde yaşanır. Bu mevsimsel kapasite sıkışıklığı depo kullanıcıları için aşağıdakilere sebep olabilmektedir:

  1. Mevsimsel envanter sıkışıklığı düşünülerek yapılan uzun vadeli kira anlaşmaları yüzünden kiralanan fakat belli mevsimler dışında kullanılmayan alanların maliyeti.
  2. Mevsimsel yoğunluk sırasında fazla miktardaki envanterler için nadiren mevcut ve oldukça maliyetli kısa dönemli devren kiralama anlaşmaları.

E-Ticaretin Yükselişi

Daha hızlı ve daha iyi hizmet amaçlı daha fazla depolama eğiliminde olan e-ticaret perakendecileri için de geleneksel depolama endüstrisinin yapısı yeterli kalmamaktadır. Talep üzerine depo modelinin piyasada gelişmesiyle fazla depo alanına sahip depo şirketleri ile bu alana kısa dönemli ihtiyacı olan kullanıcı şirketler kolayca eşleşebilmektedirler. Bu model perakendeciye, depo alanını talebe bağlı olarak ayarlayabilmesini yani ihtiyacı kadar depo alanını, istediği bölgede, istediği süre kadar kiralamasına olanak tanıyabilmektedir.

Henüz dünyada başlangıç aşamasında olan ve daha çok ABD ve İngiltere pazarlarında faaliyet eden talep üzerine depolama modeli lojistik sektörünün geleceği için umut vaat etmektedir. Mevsimsel yoğunluk yaşayan depo kullanan şirketler bu model sayesinde fazla depo alanı bulabilmekte ve sadece ihtiyacı olduğu süre için kiralayabilmektedir. ABD’li talep üzerine online depo platform şirketi Flexe’in yaptığı bir araştırmaya göre 2017 yılında, yılda bir kere mevsimsel envanter yoğunluğu yaşayan şirketler talep üzerine depo modelini kullanarak depo kullanımını %100 iyileşirken, mevsimsel depo ve envanter maliyetini %50 düşürmüşlerdir. Yıl içinde birkaç defa mevsimsel yoğunluk yaşayan şirketlerin ise depo kullanımları %40 iyileşmiş ve maliyetleri %20-30 arasında düşmüştür. (Kaynak: Flexe Warehouse Capacity Economics and Trends 2017).