Teknoloji, Tedarik Zinicirini Nasıl Değiştiriyor?

Tedarik zinciri yıllarca stratejik değeri sınırlı bir iş alanı olarak düşünüldü. Ancak bugünün iş dünyası olağanüstü bir değişim yaşamakta ve şirketlerin bu değişim içinde başarılı olmaları tamamen modernize ve diğer iş alanlarıyla entegre edilmiş bir tedarik zincirine sahip olmalarına bağlı. Tedarik zincirinin bir iş alanı içinde en önemli yere sahip olduğunu söylemek hiç abartı olmaz.

Geçen zamanlarda şirketler genel olarak dikey olarak entegre edilir, tedarik zinciri yavaş ve öngörülür bir şekilde hareket ederdi ve ek değere katkısı az olurdu. Günümüzde ise şirketler genellikle çok daha fazla dışarıdan işletmelerle sözleşme yapmakta, dünyanın dört bir yanından ürün satın almakta ve tedarik etmekte, hatta bazen imalatın kendisini dışarıdan temin etmekte. Aynı zamanda bu dış ortakların ve kendi şirketlerinin içinde finans, muhasebe ve pazarlama gibi birden fazla bölüm ile daimi koordinasyon halindeler.

Tedarik zincirinde bu değişimin en önemli etkenleri teknoloji ve e-ticaret perakendeciliği. Donanım ve yazılım maliyetlerinin yanı sıra, bulut depolama ve servisleri de dahil olmak üzere teknoloji ve bilişim maliyetlerindeki dramatik düşüş, küçük ve yenilikçi girişimlerin eski ve istikrarlı yapıların iş modellerine baskı uygulamaktadır.

E-ticaret perakendeciliği ise lojistik operasyonlarını büyük ölçüde değiştirdi, sektöre yeni bir düşünme şekli getirdi. E-ticaretin yerine getirilmesi için, talebi doğru bir şekilde tahmin edebilmeniz ve envanteri müşterilere daha yakın bir lokasyona getirebilmeniz gerekmekte. Bunun için de büyüklük, hizmetler, nüfus yoğunluğuna yakınlık ve çalışma süresi gibi çok çeşitli ve farklı özelliklerdeki depolama tesislerine ihtiyaç vardır. Bugünün ve yarının dağıtım ağları, e-ticaret’teki en kritik işlevlerden biri olan son teslimatı (last mile delivery) desteklemenin anahtarıdır.

Tedarik zincirinde gelişen bu tür yenilikler depolama endüstrisini de pek tabii büyük ölçüde değiştirmektedir. Değişimin görüldüğü alanlar:

İlave Üretim (3-D printing):
Lojistik servis sağlayıcıları bu yeni teknolojiyle geleneksel parçaların tedariki yerine bir dağıtım merkezinde fiziksel üretim yapacak hale gelebilecekler. Bu şekilde 3-D baskı ile ilave üretim depolama sektöründe büyük bir değişikliğe sebep olabilir.

Paylaşım Ekonomisi:
Airbnb, Uber gibi girişimlerle diğer sektörlerde daha önce gördüğümüz paylaşım ekonomisini şimdi kargo teslimatı ve depo kiralamasında görmekteyiz.

Nesnelerin Interneti (Internet of Things – IoT):
Nesnelerin İnterneti fiziksel objelerin ‘nesnelerin’ içlerine yerleştirilen elektronikler aracılığıyla birbirleriyle kurdukları veri ağıdır. Nihayetinde bizi nereye götüreceği henüz yeni şekillenmekte olsa da, lojistikte sevkiyatların kesin takibi ve envanter kontrolünde çok büyük yarar sağlamıştır. Bu da, çok daha verimli tedarik zinciri ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Şirketlerin Birleşimi:
Lojistik sektöründe gerçekleşen yeni birleşmeler daha fazla verimlilik ve maliyet tasarrufunu getirmektedir.

Robot Teknolojisi:
Birçok insan esas oyun değiştirici olarak robot teknolojisinin gelişmesini görüyor. Tam olarak nasıl gelişeceğini göreceğiz, ancak bir zamanlar pahalı ve erişilmez olan robotikleşme artık yaygın hale gelmekte. Bugün, navigasyon sistemleri tarafından yönlendirilen robotlar depo içlerinde dolaşmakta; aynı zamanda nakliye bölgesinde kutulama yapmakta ve dağıtım merkezlerinde dağıtımcıların siparişleri yerine getirmelerine yardımcı olmaktalar.

Sürücüsüz Araçlar:
Sürücüsüz araçlar artık farazi olmaktan çıktı. Bugün bazı üreticiler birinci nesil otomatik pilotlu tır satmakta. Faydaları: daha az kaza, daha az iş gücü maliyeti.

Bugün tedarik zincirinde yaşanmakta olan değişiklikler çok etkileyici. İnsanlara yeni şeyler taşımanın yeni yollarını icat ederek ve daha rahat satın almalarını sağlayarak henüz tanımlayamadığımız bir şekilde toplulukların yapısını değiştirmekteyiz.

Türkiye’nin ilk online depo pazar yeri Park Palet, talep üzerine depolama sistemini gerçekleştirerek tedarik zincirindeki yenilikçi değişimlerin bir parçası olmaktadır.