Talebe Dayalı Depolama Çözümleri (On Demand Warehousing Solutions)

Üreticiler, distribütörler, toptancılar, ithalatçılar ve perakendeciler gibi, lojistik depolama ihtiyacı olan şirketler, genelde birden fazla depo işletmektedirler. Stratejik olarak konumlanan bu tesislerde, uzun vadeli kira sözleşmeleri yapılır ve tam zamanlı personel çalıştırılır. Bazı şirketler, depolama ve dağıtım kapasitelerini genişletmek için, üçüncü parti lojistik şirketleri ile çalışırlar. İki senaryoda da depolama kapasiteleri sabittir ve beklenen, tutarlı stok hacimleri için tasarlanmıştır. Ancak, en iyi şekilde tasarlanan depolar bile dönemsel veya beklenmedik şekilde yükselen stok hacimleri durumunda yeterli olmayabilir. Talebin belirsizliği, tüketimin ne şekilde, nerede ve ne kadar olduğunun tahmini ile ilgilidir. Pazarda, talep belirsizliği her geçen gün, e-ticaretin de etkisiyle artmaktadır. Ayrıca değişen müşteri hizmet seviyeleri, teslimatlar da hız beklentilerinin artmasına ve rekabetten kaynaklı müşteri sadakatinin azalmasına neden olmakta, hatalı stok lokasyon konumlandırması, firmaların gelir kaybı ile sonuçlanmaktadır. Böyle durumlarda talebe göre, yani ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda depolama çözümleri, şirketlerin genel lojistik stratejilerine esneklik ve dinamizm katar.

Şirketler genel olarak bu şekilde gerçekleşen ani stok artışı durumlarında, kapasitelerini geçici olarak arttırmak için, kısa dönemli depo kiralama yoluna giderler. Ancak, sözleşmelerin vadeleri ve şartları kısa dönem için nadiren elverişli olur. Ayrıca uygun depo alanı bulmak ve kısa dönemli kira için anlaşmak uzun zaman alabilir.

Talebin değişken olduğu durumlarda:

• Yüksek stok hacimlerine göre düşünülen depolar, âtıl kalma tehlikesiyle karşılaşırlar;

• Ortalama stok hacmine göre düşünülen depolar ise dönemsel ani stok artışını karşılayamayabilirler.

Bugünün şirketleri, bu duruma bir çözüm bulmak zorundadırlar. ParkPalet, talebe göre depolama sistemi ile dönemsel ya da promosyonlar ve kampanyalar sebebiyle yaşanan ani stok artışlarına çözüm olabilmektedir:

1. Piyasadaki kullanılmayan depo alanlarına anında erişim sayesinde, kısa dönemli kapasite sorunlarına çözüm bulur.

2. Uzun vadeli sözleşmelere veya yeni depo için harcama yapmaya gerek kalmadan şirketlerin depo ağını genişletir.

3. Stok optimizasyonu sayesinde, depolama, stok ve nakliye giderlerini düşürür.

4. Tüketime yakın konumlandırma ile, müşteri hizmet seviyelerini arttırır.

5. Zamandan kazandırır.