Talep Üzerine (On-Demand) Ne Demek?

Son zamanlarda ‘talep üzerine’ terimi daha çok teknoloji ile eşanlamlı olarak dijital dünyada kullanılmakta. Netflix – talep üzerine film, Spotify – talep üzerine müzik, Uber – talep üzerine taksi, Airbnb – talep üzerine konaklama, vb.. Park Palet olarak bizim modelimiz ise ‘Talep Üzerine Depo Alanı’. Bu sebeple ‘talep üzerine’ teriminin tam olarak ne anlama geldiğini daha ayrıntılı açıklamak istedik.

Dijitalleşme analog sinyallerin dijital verilere dönüştürülmesidir. Bir veri parçası sonsuz kere kopyalanabilir, bu yüzden verilerin kıtlığı ya da sınırı söz konusu değildir. Müzik örneğini ele alırsak, Spotify ya da ona benzer modeller ile plak ya da CD satın almak yerine, dünyanın her yerinden, istediğimiz zaman istediğimiz müziğe erişim sağlayabiliyoruz. Müzik artık dijital bir ürüne dönüşmüştür ve dijital dünyada önemli olan sahip olmak değil, o ürüne erişmektir.

Talep genellikle arz ile ilişkilendirilir ve arz-talep kavramı serbest piyasa modeline göre bir ürün için uygun fiyatı belirler. ‘Talep Üzerine’ modeli talep tarafında erişilebilirlik, arz tarafında ise bu talebe servis verme yetisidir. Bu yüzden, ‘talep üzerine’ terimi aynı zamanda ‘erişim ekonomisi’ olarak da ilişkilendirilmiştir.

Günümüzde teknoloji sayesinde her türlü kaynağa anında erişim sağlamaktayız. Talep üzerine modelinin yararı, bu kaynakları ihtiyaçlarımıza göre istediğimiz ölçekte, istediğimiz zamanda kullanabilmemiz.

Talep Üzerine Depolama Modeli de depo arayan ve sağlayan şirketlere yukarıda anlatılanlara benzer bir şekilde ölçek, zaman, lokasyon, özellik ve sürede esneklik sağlamaktadır. İhtiyaç olunan depo alanına, ihtiyacı kadar süre için, ihtiyaç olduğu anda, istediğiniz özelliklerde ve lokasyonda erişimi sağlar. Bu modelle depo ihtiyacı olan şirketler, azami taleplerini karşılayabilecek depo alanına istedikleri süre, tip ve istedikleri lokasyonda erişim sağlayabilecekler, ihtiyaçları olmadığı zaman ise kullanmayacaklardır. Depo sağlayan şirketler ise bu yolla âtıl alanlarından gelir elde edeceklerdir.

Talep üzerine modeli, tedarik zincirlerinin değişen ve dinamikleşen pazarlara ve müşteri isteklerine uyum yeteneğini arttırmasına yardımcı olmaktadır.