E-Ticaret Perakendecileri için Aktif Depolama Stratejisi

Aktif ya da talep üzerine (on-demand) depolama stratejisi, kullanım başına ödeme modeli ile yani ihtiyaç olunan depo alanını, ihtiyaç olunan süre için kiralama hizmeti sağlayan online depo pazar yeridir. Bu bir şirket için tümüyle depolama stratejisi olabilir ya da mevcut uzun vadeli depolama sözleşmelerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilir. Her iki durumda da perakendecinin sürekli değişen talep ve maliyet koşullarına kolay adapte olmasını sağlar.

Perakendeciler kullandıkları hizmetler için birim başına maliyetler öderler ve böylece işletme ve sermaye masraflarından kaçınırlar. Bu sistem, perakendecilerin genellikle yüksek talep belirsizliğine maruz kaldıkları e-ticarette kullanışlı olmaktadır. E-ticaret perakendecilerinin birçok bölgede küçük kapasiteli birimler kiralamasına ve böylece müşterilerin büyük bir bölümüne hızlı bir şekilde ulaşmalarına olanak tanır.

Park Palet depo ihtiyacı olanlar ile depo sağlayıcılarını buluşturan online depo pazar yeri olarak aktif depolama sistemini Türkiye’de gerçekleştirmektedir.

E-Ticaret ve Depolama

Depolama, perakende operasyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve malların talebin olduğu yerlere verimli bir şekilde dağıtılmasına hizmet eder. Perakendeciler, depolarını kendi satış mağazalarına tedarik etmek için dağıtım merkezleri olarak kullanılırlar. Bu geleneksel perakende modelinde, asıl tüketici talebi satış mağazalarından sağlanmaktadır.

E-ticaretin ortaya çıkışı ile birlikte, geleneksel depolama modeli yetersiz kalmaktadır. Perakende sektöründe e-ticaret hızlı büyümektedir: 2016 yılında tüm perakende harcamaları içerisinde %7,4 orana sahip olan online perakende satışlarının 2018 yılında %8,8’lik bir pay alması öngörülüyor. E-ticaretin başını çeken ülkeler Birleşik Krallık (%15,6), ABD (%7,5), Çin (%13,8) iken Türkiye %3,5 ile henüz bu değişimin başlangıcında yer almaktadır.

Bunun yanında, Türkiye’nin yüzde 58’lik internet ve yüzde 65’lik akıllı telefon yaygınlığıyla e-ticaret sektöründe en fazla potansiyel taşıyan ülkeler arasında olduğunu söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı’ya göre, sınır ötesi ticaretin de önemli katkısıyla Türkiye’de perakende e-ticaret hacmi 2019’da rahatlıkla ikiye katlanıp 35 milyar TL seviyesine gelebilecektir. (TÜSİAD’ın ‘Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-ticaret’ Raporu).

Geleneksel Perakende & E-Ticaret Farkları

E-ticaret depolama endüstrisinin yapısını da değiştirmektedir. E-ticaret perakendecileri, mağazaları olmadığı için depolarda daha fazla stok yüklemek durumundalar. Böylelikle, depo alanı talebi ile birlikte verimli depolama hizmetleri ve dağıtım stratejileri ihtiyacı da artmaktadır.

Aktif depolama sistemi bu gibi durumlarda en uygun sistemdir; perakendeciye, depo alanını talebe bağlı olarak ayarlayabilmesini yani ihtiyacı kadar depo alanını, istediği bölgede, istediği süre kadar kiralamasına olanak tanır.