E-Ticaret Lojistiği ve Dinamik Depolama Stratejileri

E-ticaret ,tedarik zincir yapılarını değiştiren 21.yüzyılın en büyük yıkıcı etkiye sahip gerçeği olmakla beraber, talep değişkenliğinin fazla ve belirsiz olması, firmaların sabit yatırımlı uzun vadeli lojistik ağ planlamalarından, dinamik planlama ve uygulamalara geçişini zorunlu hale getirmektedir.

Genel olarak talebin belirsizliği; Talebin ölçek, lokasyon ve ürün niteliği gibi faktörlerini belirsiz hale getirmesini ifade ederken, farklı kanallardan hızla yayılan ani akımlar ve gelişmelerden de ayrı düşünülemez.

 

Lojistik 4.0 Uygulamaları ve Paylaşım Ekonomisi

Lojistiğin temel ikilemlerinden Hız vs. Maliyet günümüzde Lojistik 4.0 uygulamaları ile görece çözülemez olmaktan çıkmakta, bu araçları etkin kullanan firmalara belirsizliğin arttığı bu dönemlerde esneklik, izlenebilirlilik, verimlilik ve dinamik çözümler üreterek alternatif ve hızlı stratejiler uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Bu uygulamalar arasında, lojistikte paylaşım ekonomisi temelinde firmaların ihtiyaç duyduğu alan,ekipman ve kapasitelere sabit yatırıma girmeden talebin oluştuğu anda ve lokasyonda mevcutta bulunan işleticilerinin atıl kapasitelerine erişip hizmet almayı ifade eder.

E-ticarette karşılaşılan; yüksek iade oranları, mevsimsellik, yeni ürün kaynaklı talep belirsizlikleri beraberinde yüksek nakliye, stok ve depolama giderleri getirmekte, firmaları stoksuz ve talebin oluştuğu dönem ve lokasyonda dinamik modellerle çalışmaya itmektedir. Ölçeği olmayan yeni girişimler veya ölçeğine karşılık statik alanlarda lojistik hizmet alan firmalar bazı durumlarda geçici depolama alanlarına ve farklı hizmet veren yapılara erişime ihtiyaç duyarlar.

 

Firmalar, depolama pazar yeri platformları üzerinden atıl kapasitesi bulunan lojistik işletmelerinin tesislerinde ihtiyaç duydukları an ve lokasyonda ihtiyaç duydukları hizmetleri değişken giderler karşılığında esnek bir yapıda erişebilir bu tarz dinamik depolama stratejileri ile nakliye giderlerini düşürüp müşteri hizmet seviyelerini arttırabilmektedirler.

Dinamik Depolama Stratejilerinin Faydaları:

  • Mevsimsellik etkilerinde azalma
  • Farklı teslimat seçenekleri sunabilme
  • Depo ve teslimat süreçlerinde iyileşme
  • Nakliye giderlerinde azalma
  • Bütçelenebilir yapıya geçiş( İşlem başı fiyatlandırma imkanı)
  • Tam zamanlı stok izlenebilirliği
  • Sipariş çevrim sürelerinde azalma
  • İade ürün yönetimi
  • Dinamik bir lojistik yapısı
  • Artan müşteri memnuniyeti

Firmanızın ölçeği ne olursa olsun, ParkPalet size bağımsız, esnek bir lojistik stratejisi yönetme imkanı veriyor. ParkPalet platformu üzerinden, süre, ölçek ve lokasyon kısıtlaması olmadan tüm Türkiye genelinde uzmanlıkları E-Ticaret Lojistiği olan depo işletmecilerine ulaşabilir, nakliye gidelerlerinizde düşüş, müşteri memnuniyetinde artış ve genel olarak dinamik bir lojistik ağ yapısına sahip olabilirsiniz.